Glas smycken

Smycken gjorda med glasfusing, dvs. man smälter samman glas i en brännugn.

Det finns olika typer av glas, klarglas som är ofärgat, transperant glas (genomskinligt) och dichroiskt glas (tvåfärgat). Det finns också olika sorter/ ”recept” på glasets sammansättning, ett COE-tal. Vid glasfusing är den vanligaste glas sorten COE-90. Man bör inte blanda olika glas sorter vid bränning pga. stor risk för sprickbildning. Glaset som köps i skivor skärs med en glasskärare för att sedan knäckas med en speciell knäcktång. Glasbitarna läggs sedan på varandra i olika variationer och mönster. Innan bränning rengörs bitarna med ex. fönsterputs för att smuts och ev. fingeravtryck skall försvinna.

Det finns olika bränntekniker och brännkurvor beroende på hur man önskar sig slutresultatet. De bränntekniker och kurvor jag använder är oftast fullfuse och tackfuse. Fullfuse: glaset smälts helt tillsammans, tackfuse: glasbitarna smälter inte ihop utan ”limmas” på varandra. Bränntiden varierar för de olika brännteknikerna, allt ifrån 2 till 8 timmar eller mer. Bränningen sker i olika segment som ugnen ställs in på innan start. Jag bränner ofta med 7 segment där värmen som mest är runt 800 grader. Varje bränning av glasfusing är unik då storlek, form och sammansmältningen är mkt svår att kopiera vid en ny tillskärning och bränning.

 

.